• Przystań
  • Autor
  • Inspiracje
  • Kontakt

Front zmian

by Szczepan Zmarzliński

Front zmian

by Szczepan Zmarzliński

by Szczepan Zmarzliński

Większość z osób, które zdecydowały się na własną działalność, opartą na wrodzonych predyspozycjach oraz ponadczasowych zasadach moralnych i np. produkują drewniane meble, b) uprawiają w sposób bezpieczny dla środowiska rośliny, lub c) wytwarzają naturalne kosmetyki,.. ma świadomość kto tak właściwie jest ich toksyczną konkurencją. Czymś co niszczy rynek, zaniża ceny, ze słowa jakość odejmuje „ć” na końcu i tym samym wprowadza tzw. wyścig szczurów, gdzie liczy się tylko zysk. „Jakoś to będzie, do celu po trupach!”

Widzicie odpowiednio te sklepy a) z chemicznie posklejanymi meblami, których odór wpływa na powstawanie alergii, b) ze schemizowanym, sztucznym jedzeniem, które zamiast odżywiać wspiera rozwój Waszych chorób, c) z testowanymi na zwierzętach kosmetykami, które zamiast pielęgnować niszczą Wasze ciała. Czujecie obrzydzenie i dużą niechęć do tych praktyk, które dostrzegacie, zwłaszcza w swoich branżach…

Nadszedł czas na zmiany!

Inspiracją do napisania tego artykułu jest niepozorny manifest: „Front Zmian”, który uświadomił mi skalę opisanego na wstępie zjawiska. Popieram tą inicjatywę, ponieważ idzie w kierunku holistycznej odbudowy dobrych praktyk i standardów będących w interesie jednostki. Odsyłam zatem na » frontzmian.pl !! Wezwanie do działania dotyczy w tym przypadku tylko rynku hostingowego, ale jakby tak popatrzeć szerzej to każdej dziedziny naszego życia!!

Zatem. Zmieniajmy świat, zaczynając od siebie. Docierajmy do swojego wnętrza, określajmy wartości, talenty i nabierajmy odwagi, aby je wykorzystać! Dla Dobra siebie, oraz innych!

Działajmy zdrowo i zdrowe kupujmy. Czym więcej osób zacznie wspierać etyczne działalności, tym szybciej bezduszne korporacje zaczną się przekształcać, albo znikać z powierzchni Ziemi.
Patrzmy szeroko. Czujność pozwoli nam odróżnić, co jest dla nas długofalowo dobre, a co nie.

Top